Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri, eskiden sigara ile ilgili tek bir hastalık olarak kabul edilirdi, ancak şimdi nedeninde birden fazla gen mutasyonunun rol oynadığı, farklı alt tiplere sahip karmaşık bir hastalık olarak kabul edildi.

Akciğer kanseri, en yaygın katı organ tümörlerinden biridir ve dünyada kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişiye akciğer kanseri teşhisi konulmaktadır. (Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin en yaygın nedenidir ve kansere bağlı ölümlerin dörtte birine yol açar). Verilere baktığımızda, her üç dakikada bir, bir kişiye akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve diğer bir kişinin hastalıktan öldüğünü görebiliriz.

Akciğer kanseri insidansının en yüksek olduğu bölgeler Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Asya’dır. Akciğer kanseri ölümlerinin çoğu Batı Pasifik ve Avrupa’da meydana gelir. Akciğer kanseri, akciğerdeki anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması nedeniyle oluşur. Akciğer kanseri genellikle tek bir akciğer lezyonundan başlasa da birden fazla lezyondan da gelişebilir. Kanser hücreleri akciğerlere, bitişik dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Akciğer kanserinin metastaz yapma olasılığı en yüksek olan yerler; lenf düğümleri, karaciğer, merkezi sinir sistemi (beyin), kemikler ve böbreküstü bezleri. Akciğer kanseri, farklı loblara veya karşı akciğere de yayılabilir. Temel olarak iki türe ayrılabilir: küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri. En sık görülen semptomlar inatçı öksürük, kilo kaybı, hemoptizi, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır.

Risk faktörleri

  • Sigara
  • Mesleki maruziyet (asbest maruziyeti)
  • Radyasyon teması hikayesi
  • Genetik eğilim
  • Beslenme
  • Önceki akciğer hastalığı

Hesaplamalara göre akciğer kanseri ölüm oranı kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla% 80-90 ve% 75-80’dir. Yılda 30 paket sigara içmek erkeklerde akciğer kanserinden ölme riskini 20-60 kat, kadınlarda 14-20 kat artırmaktadır. 15 yaşından önce sigaraya başlamak hastalık riskini ikiye katlıyor. Günde içilen sigara sayısı, riskte doğrusal bir artışa neden olurken, uzun süreli sigara içme süresi riskte üstel bir artışa neden olur.

Teşhis
Teşhis edilecek ilk şey, PA göğüs röntgeni yapmaktır. Soliter akciğer nodülleri genellikle görülür. Ancak mantar enfeksiyonları, tüberküloz, pnömoni ve metastatik kanser dışlanmalıdır. CT, MRI, PET diğer görüntüleme yöntemleri olarak kullanılabilir. Patolojik tanı için balgam sitolojisi, efüzyon sitolojisi, LAP sitolojisi, bronkoskopi biyopsisi, torakotomi, VATS ve mediastinoskopi kullanılabilir. Düzenli sitoloji balgam muayenesi ve göğüs röntgeni muayenesi asemptomatik akciğer kanserini bulabilir.

Sınıflandırma
Hücrelerin mikroskobik görünümüne göre akciğerde gelişmeye başlayan kanserler iki ana türe ayrılır: küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC) ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC). Her bir akciğer kanseri türü farklı şekillerde büyür, yayılır ve tedavi edilir.

 En yaygın akciğer kanseri türü, küçük hücreli olmayan akciğer kanseridir (NSCLC). KHDAK, tüm akciğer kanseri vakalarının% 85-90’ını oluşturur ve iki alt gruba ayrılır.

Skuamöz hücre karsinoması
Skuamöz hücreli olmayan karsinom
Adenokarsinom: Tüm akciğer kanseri vakalarının% 40’ını oluşturan adenokarsinom, en yaygın KHDAK türüdür. Genellikle sigara içmeyen kadın hastalarda görülür. Ayrıca sigara içmeyen akciğer kanseri hastaları arasında en sık görülen akciğer kanseri türüdür. Genellikle çevresinde yerleşebilir ve radyolojik olarak trakeogram şeklinde kendini gösterir.
Büyük hücreli karsinom: Büyük hücreli karsinom, tüm akciğer kanseri vakalarının% 10-15’ini oluşturur ve çoğu agresiftir.
NOS (sınıflandırılmamış)

SCLC görülme sıklığı düşüyor. Agresif bir klinik seyir gösterir ve erken metastaz potansiyeli yüksektir. Tedavi olmaksızın ortalama hayatta kalma süresi 3-4 aydır. NSCLC, çeşitli alt tiplere göre çeşitli özellikler gösterir: skuamöz hücreli karsinom çoğunlukla merkezde, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom ise periferde yer alır. Klinik süreç ve davranış ve morfolojik özelliklerdeki farklılıklar nedeniyle, bronkoalveolar karsinom bir adenokarsinom alt tipi olarak sınıflandırılır.

Bir hastanın hangi tür akciğer kanserine sahip olduğunu bilmek önemlidir, çünkü SCLC kemoterapiye en iyi yanıt verirken, diğer akciğer kanseri türleri (topluca NSCLC olarak adlandırılır) cerrahi ve radyoterapi ile daha iyi tedavi edilebilir.

SCLC: SCLC olarak adlandırılır çünkü hücre küçüktür ve çekirdek (hücrenin kontrol merkezi) hücrenin çoğu ile doludur.
Bu kanser türü neredeyse her zaman sigaradan kaynaklanır. SCLC genellikle erken yayılır, bu nedenle doktorlar genellikle kemoterapiyi cerrahiye tercih eder.

Tedavi
Akciğer kanseri tedavisinde; ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve / veya palyatif tedavi tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağını etkileyen faktörler: hastalığın evresi, hastanın fiziksel durumu, tümörün histopatolojik tipi ve mutasyon analizi.

Diğer Bölümler

Onkoloji

Blog

İleri Mitral Kapak Yetmezliğinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Mitral kapak kalbin sol karıncık ile kulakçık arasında konumlanır ve…

Mustafa Güden’in Gözünden Kalp Cerrahisi

Mustafa Güden’in tecrübeleri neticesinde oluşan fikri; Hasta ameliyat olmaya karar verdiği andan itibaren…

Kuru İğne Tedavisi Nedir?

Şekil olarak akupunktura çok benzeyen ama uygulamalarda farklılıklar gösteren…

Kolanjiyosarkom

Kolanjiyosarkom, karaciğer içi ve dışı olmak üzere ikiye ayrılır…

Beni Haberdar Ediniz
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top