Endoskopi - Gastroskopi

Endoskopi

Endoskopi işlemi, sindirim sistemini oluşturan iç organların cerrahi bir müdahale gerektirmeksizin ağızdan girilerek incelenmesidir. Endoskopi işleminde başlıca incelenen organlar yemek borusu, mide ve onikiparmak (kalın) bağırsağıdır.

Endoskopi cihazının ucunda bir kamera bulunur. Yaklaşık bir metre uzunluğundadır ve esnek bir yapıya sahiptir. Endoskopi cihazının ucunda bulunan kamera sayesinde hastalıkların teşhisinin konulmasının yanında endoskobun ucuna eklemlenen aparatlarla biyopsi alınması ve kimi tedavilerin yapılması da sağlanmaktır.

Endoskopi hangi durumlarda yapılmalıdır ?

Endoskopi işlemi yemek borusunda, midede veya kalın bağırsakta oluşan yaraların, poliplerin veya tümörlerin tanısında ve tedavisinde uygulanır. Bunun dışında biyopsi için de uygulanan bir işlemdir.
Birçok şikayet nedeniyle endoskopi teşhisine ihtiyaç duyulabilir.

 • Kronik karın ağrısı
 • Reflü
 • Mide ülseri
 • Sürekli mide bulantısı
 • Ağız kokusu
 • Yutkunma zorluğu
 • Yemek borusu ülserleri
 • Kronik ishal veya kabızlık
 • Enfeksiyonlar
 • Tümörler
 • Polipler
 • Safra kesesi taşları
 • Anormal kilo kaybı
 • Sindirim sistemi rahatsızlıkları
Bu rahatsızlıklar dışında da gastroenteroloji doktorunun gerekli gördüğü durumlarda endoskopi işleminde biyopsi için doku örneği alınabilir.

Endoskopi cihazının ucuna eklemlenen özelleşmiş aparatlarla tedavi için de kullanılmaktadır.

 • Yemek borusunda meydana gelen daralmaları açmakta
 • polip alınmasında
 • safra kesesinin alınması
 • sıvı birikmelerinin alınmasında

Endoskopi işlemi öncesi hazırlık nasıl yapılır ?

Endoskopi işlemi öncesinde hastanın yapması gereken belli başlı hazırlıklar vardır. Bunlar doktorunuz tarafından size işlem öncesinde anlatılır.

Endoskopi olacak hasta bir önceki geceden itibaren yemek yememeli ve bir şey içmemelidir. Endoskopi ile hastanın midesi veya kalınbağırsağı incelemesi yapılacaksa işleme mutlaka aç gelinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlemde istenilen netlik ve kesin tanıların konulmasında zorluklar yaşanabilir.

Endoskopi işlemi nasıl yapılır ?

Boğaz Uyuşturulması

İşleme başlamadan önce ağız ve boğazın arka kısımları lokal anestetik sprey ile uyuşturulur. sprey bu bölgeye püskürtülerek uygulanır. Daha sonra hasta sol yan tarafına yatırılır.

Sedasyon

Damardan verilen sedoanaljezi ilaçları ile hasta yakın takip altında uyutulur. Sedoanaljezi ile uyutulan hasta parmaktan pulse oksimetre cihazı ile parsiyel oksijen basıncı takip altına alınır. Aynı zamanda monitörde hastanın kalp ritmi de bu esnada izlenmektedir. tanısal bir endoskopi işlemi 2 ila 4 dakika arasında sürer.

İşlem Esnasında Yapılanlar

Endoskopi işlemleri esnasında genel olarak korpus dediğimiz gövde bölümünden ve midenin çıkışına yakın Antrum denilen bölgelerden endoskopi kanalının içerisinden geçirilen biyopsi forsepsi denilen küçük cihaz ile patolojik inceleme için biyopsi parçaları alınır. Alınan parçaların incelenmesi ile mide yüzeyinde helikobakter pilori bakterisinin varlığı, gastritin şiddeti, intestinal metaplazi var olup olmadığı genel olarak değerlendirilir.

Onikiparmak bağırsağının yani duodenum denilen bölgenin birinci kısmına bulbus denir. Bulbus üst gastrointestinal sistem kanamalarının en sık olduğu bölgedir. Aktif kanaması olan hastalarda endoskopi sırasında skleroterapi denilen metot ile kanamaları durdurulabilir. Skleroterapi işlemi cihazının kanal boşluğundan geçirilen skleroterapi iğnesi aracılığı ile kanayan bölge etrafına ve ortasına yapılan yakıcı sklerozan solüsyon enjeksiyonu ile yapılır.

Gastroskopi işlemi esnasında daha birçok tedavi edici işlemler kolayca yapılabilmektedir. Midedeki poliplerin alınması, mide içerisinde zaman içinde oluşan bezoar denilen taşlaşmış gıdaların parçalanıp çıkartılması, yanlışlıkla yutulan yabancı maddelerin (toplu iğne, pil gibi) çıkartılması bunlara örnektir.

Endoskopi işleminin riskleri var mıdır ?

Endoskopi işlemi oldukça risksiz bir işlemdir. Endoskopi esasen hastanın sindirim sisteminin bu iş için özelleşmiş bir cihazla incelenmesidir. Endoskop cihazı oldukça esnek ve hassas bir yapıya sahip olduğu için hastaya zarar vermez. Dolayısıyla işlem sırasında olabilecek komplikasyon riskleri çok düşüktür.
Buna karşın bazı hastalarda endoskopi yan etkisi, birkaç gün sürebilen boğaz ağrısı veya anesteziye sebepli gelişen halsizlik şeklinde görülebilir. Her tıbbi işlem gibi endoskopinin de düşük olmakla birlikte riskleri bulunmaktadır.

 • Mide yanması
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Nefes zorluğu gibi durumlar.
 • Bu bulguların oluşması halinde doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Endoskopi sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Sedoanaljezi için verilen ilaçlara göre hastanın derlenme süresi değişebilmektedir. Bazı sedasyon ilaçlarında derlenme süresi 30 ila 60 dakikayı bulabilir. Bir kısmında ise derlenme çok daha çabuk olacaktır. Ancak her halükarda bu hastalara o gün içerisinde araç kullanmamaları, imzalı işler yapmamaları veya sorumluluk gerektiren işler düzenlemeleri kuvvetle tavsiye edilmektedir.

İşlem sonrası hafif rahatsız edici belirtiler olabilir ancak kısa sürede geçecektir.

 • şişkinlik
 • boğaz ağrısı
 • kramp

Endoskopi türleri nelerdir ?

Vücut içerisindeki boşlukların değişik cihazlarla görerek incelenmesine endoskopi denir. Halk arasında endoskopi denildiğinde sadece mideye bakılması anlaşılırsa da aslında genel bir isimdir.

-Gastroskopi

Gastroskopi, videoendoskopik cihaz ile önce ağız içini sonra yemek borusunu (Özofagus), daha sonra mide içerisini ve en sonunda 12. Parmak bağırsağı da denilen duodenumun birinci ve ikinci kısmına gözle görerek incelenmesine denir.

-Kolonoskopi

Kalın barsakların endoskopik incelenmesine denir

-Bronkoskopi

Akciğerin bronçlarının endoskopik incelenmesine denir

-Artroskopi

Eklem boşluklarının endoskopik incelenmesine denir

-Histeroskopi

Midenin endoskopik incelenmesine denir

-Laparoskopi

Midenin endoskopik incelenmesine denir

Endoskopik cihazlar rijid , sert yapıda olabildiği gibi amaca yönelik olarak esnek kıvrılabilen tarzda da üretilebilmektedirler. Gastroenteroloji dalında kullanılan cihazlar kıvrılabilen esnek video endoskoplardır. Video endoskoplar, genel olarak esnek hortumun uç kısmında video kamera, ışık kaynağı, hava kanalı, su kanalı, biyopsi alma gibi girişimsel işlemlerin yapılacağı tünel şeklinde bir boşluk içerirler. Bu boşluktan aynı zamanda işlem sırasında görüntüyü bozan, mide ve bağırsaklardaki sıvılar aspire edilerek uzaklaştırılabilirler.

Diğer Bölümler

Gastroenteroloji

Blog

İleri Mitral Kapak Yetmezliğinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Mitral kapak kalbin sol karıncık ile kulakçık arasında konumlanır ve…

Mustafa Güden’in Gözünden Kalp Cerrahisi

Mustafa Güden’in tecrübeleri neticesinde oluşan fikri; Hasta ameliyat olmaya karar verdiği andan itibaren…

Kuru İğne Tedavisi Nedir?

Şekil olarak akupunktura çok benzeyen ama uygulamalarda farklılıklar gösteren…

Kolanjiyosarkom

Kolanjiyosarkom, karaciğer içi ve dışı olmak üzere ikiye ayrılır…

Beni Haberdar Ediniz
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top