Karaciğer İğne Biyopsisi

Karaciğer İğne Biyopsisi

Karaciğerden mikroskopik incelemeye olanak tanıyacak kadar çok küçük bir parça alma
işlemidir. Laboratuvar testlerinde ve/veya görüntüleme yöntemlerinde bir anormallik
olduğu durumlarda hastalığın nedeni ve evresini anlamamıza olanak tanır. Bunların
sonucunda da hastanın tedavisi planlanır. Bazen de işlem tedaviye olan yanıtı
değerlendirmek amacıyla yapılır.
En sık yapılan karaciğer biyopsi tekniği perkütan yapılandır. Bu, kaburgaların arasında
özel bir iğne ile girilerek yapılan işlemdir. Özellikle kanama riski olan hastalarda yapılan
bir diğer karaciğer biyopsisi yöntemi boyun veni üzerinden yapılandır (transjuguler). Son
olarak da karından kesi yapılarak gerçekleştirilen karaciğer biyopsisidir (laparoskopik).

Karaciğer İğne Biyopsisi Nasıl Yapılır ?

İşlem öncesi hastanın işleme ait endişelerini azaltmak ve uyumunu artırmak için damar
yolundan sedasyon yapılır. İşlem genel anestezi altında ve hasta uyuyarak yapılmaz.
İşlem yapılırken hastanın bilincinin açık olması, nefes alıp vermesini kontrol edebilmesi
gerekir.
İşleme başlamadan önce biyopsinin yapılacağı alan (karın sağ üst bölümü, kaburgaların
arası) mümkünse de ultrasonografi ile belirlenir. İğnenin yapılacağı alan steril bir bezle
(antimikrobik ilaç sürülerek) temizlenir, daha sonra 3-5mm kesi yapılır. Özel bir iğne
olan karaciğer biyopsi iğnesi ile işlem gerçekleştirilir. İşlem toplam birkaç dakika
içerisinde bitirilir.

İşlem Sonrası Prosedür

İşlemden sonra hasta bir süre sağ tarafına yatırılır, bu esnada iğnenin yapıldığı alana sert
bir yastık konur. Hastada oluşabilecek olası yan etkiler nedeniyle işlemden sonra 4 saat
takipte tutulur. Tamamen normal olduğu (karın muayenesi ile) ortaya konduktan sonra
evine gönderilebilir. İşlemden sonra anestezik maddelerin oluşturabileceği yan etkiler
nedeniyle araba sürmemesi önerilir.

Karaciğer biyopsisi yapılma nedenleri

 • Ortaya konulamayan bir karaciğer problemini çözmek amacıyla
 • Görüntüleme yöntemlerinde karaciğerde saptanan patolojik bir durumun
 • aydınlatılması için
 • Karaciğer hastalığının şiddetini belirlemek için
 • Karaciğere yönelik olası bir tedavinin planlanması amacıyla
 • Yapılan bir tedavinin (karaciğere yönelik) değerlendirmesi için
 • Karaciğer naklinden sonra karaciğerin durumunu takip etmek için
 • Nedeni saptanamayan ateşin değerlendirilmesi amacıyla

Bazı durumlarda ise hem tanı ve hem de hastalık evresinin belirlenmesini sağlar:

 • Alkolik ve alkol dışı karaciğer yağlanmasına bağlı hastalıklar
 • Kronik hepatit B ve C
 • Otoimmun hepatit
 • Wilson hastalığı
 • Primer bilier siroz (primer bilier kolanjit) ve primer sklerozan kolanjit
 • Hemokromatozis

Karaciğer biyopsisinin riskleri var mıdır ?

Deneyimli hekim tarafından yapıldığında güvenli bir işlemdir. Özellikle de işlemin
ultrasonografi eşliğinde yapılması işlemi daha güvenli hale getirir. Bununla beraber
işleme ait olası istenmeyen sonuçlar şunlar olabilir:

 • Ağrı (en sık görülen yan etkidir, ağrı kesici iğne yapılabilir, çok şiddetli ise perforasyon gibi daha ciddi komplikasyonlar düşünülmelidir)
 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Nadiren komşu organlara ait (safra kesesi, akciğer gibi) yaralanma olabilir

Eğer transjuguler yolla karaciğer biyopsisi yapılmışsa farklı komplikasyonlar ortaya
çıkabilir:

  • Boyunda kanama olması (hematom)
  • Fasiyal sinirlerde geçici problemler
  • Geçici ses problemleri
  • Pnömotoraks (akciğere iğne batması)

Karaciğer biyopsisi için ön hazırlık nasıl yapılır ?

 • Almakta olduğu bazı ilaçlar kesilmelidir:
 • Aspirin ve diğer NSAİİ’lar
 • Antikoagülanlar (coumadin gibi)
 • Kanamanın kontrolünü bozan bazı bitkisel ürünler
 • İşlemden önce kanama riskini belirlemek için bazı testler (kan sayımı protrombin
 • zamanı -PT-, INR gibi) yapılmalıdır.
 • Trombositler 90 000’den az, INR 3sn’den fazla uzamış ise işlem yapılmamalıdır
 • İşlemden önce 8 saat açlık olmalıdır

Karaciğer iğne biyopsisi kimlere yapılamaz ?

 • Yeterli bilgilendirme ve sedasyona rağmen işleme ait korku ve endişeleri devam edenler
 • Kanama problemi olanlar
 • Karaciğer kan damarlarını tutan tümörü olanlar
 • Yaygın asiti (karın içerisinde sıvı) olanlar
 • Aşırı şişman olanlar
 • Akut karaciğer enfeksiyonu olanlar

Biyopsinin değerlendirilmesi

Alınan biyopsi uygun solüsyon içerisinde patolojiye (klinik bilgi ilavesiyle) gönderilir.
Patoloji klinik bilgileri ve klinisyenin ön tanıları doğrultusunda gerekirse özel boyalar da
yaparak bulgularını bir rapor halinde sonuçlandırır.

Diğer Bölümler

Gastroenteroloji

Blog

İleri Mitral Kapak Yetmezliğinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Mitral kapak kalbin sol karıncık ile kulakçık arasında konumlanır ve…

Mustafa Güden’in Gözünden Kalp Cerrahisi

Mustafa Güden’in tecrübeleri neticesinde oluşan fikri; Hasta ameliyat olmaya karar verdiği andan itibaren…

Kuru İğne Tedavisi Nedir?

Şekil olarak akupunktura çok benzeyen ama uygulamalarda farklılıklar gösteren…

Kolanjiyosarkom

Kolanjiyosarkom, karaciğer içi ve dışı olmak üzere ikiye ayrılır…

Beni Haberdar Ediniz
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top