Gastroenteroloji, genel olarak mide ve bağırsak hastalıkları ile ilgilenir. Ancak karaciğer, pankreas ,safra kesesi hastalıkları da Gastroenterolojinin ilgi alanında olan organlardır. 

Plastik ve Estetik cerrahi, dış görünüşü etkileyen hastalıklara bağlı veya travmaya sekonder gelişen ve bazen de doğuştan olan görsel ve fonksiyonel defektleri düzeltmek için gereken cerrahı tedavileri yapan bölümdür.

Ortopedi, eklem hastalıkları kemik hastalıklarının cerrahi metotlar ile düzeltilmesi ile ilgilenen cerrahi bir branştır. Eklem kıkırdak yüzeylerdeki tahribatların artroskopik metotla görülmesi ve tedavisi, İleri derecede…

Obezite ve Bariatrik cerrahi konuları her ne kadar genel cerrahi branşı altında olsa da günümüzde giderek genel cerrahinin bir yan dalı gibi çalıştığından dolayı ayrı bir departman açılmasına hak kazanmış görülmektedir.

Genel cerrahi bölümü, organlar üzerinde giderek branşlaşmalar olsa da  temel olarak tiroid, meme, gastrointestinal sistem, karaciğer, Dalak, pankreas hastalıklarının cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Kardiyoloji bölümü, koroner arter hastalıkları tanısı ve tedavisi için gereken anjiyografi işlemlerini yapar. Kalp ritim sorunları, bunların tanısı ve gerektiğinde radyofrekans ablasyon metodu ile tedavisi ile ilgilenir…

Üroloji uzmanı kimdir? Ürologlar , erkeklerde hem de kadınlarda idrar yolu hastalıklarını teşhis eden ve tedavi eden doktorlara denir. Ayrıca erkek üreme sistemine ait her türlü hastalığın teşhis…

Onkoloji, vücudun tüm bölgelerindeki ilgilenir.  Akciğer kanseri , meme kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, tiroit kanseri, beyin tümörleri sık görülen tümörlerdir. 

Scroll to Top